TOPLUMSAL MÜCADELE VE MÜDAHALE PROGRAMLARINI DESTEKLİYORUZ

biz toplumsal sorunların çözümüne destek olurken  köklü değişiklikler ile gelişmeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Çocukların ve gençlerin yaşamlarını iyileştirmek, sosyal, kültürel ve bedensel gelişmelerinin sağlanmasına, sağlık sorunlarının çözümüne destek olmak, 

Disiplinler arası iş birliklerini geliştirmek, optimal çocuk gelişimi için birden fazla programı desteklemek, 

Erken müdahale programları geliştirmek,

Temel zorluklarla mücadelede etkin çözümler sunmak,

Küçük çocukların, gençlerin, kadınların ve ihtiyaç sahiplerinin özellikle de en çok zorlukla karşılaşanların, başarılı olmak için ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli hizmetleri alabilmeleri için kamu ve özel desteği artırmak, 

Eğitim, sağlık hizmetleri, hayırseverlik ve yoksullukla mücadele programları geliştirmek için 

Kalıplaşmış düşünme ve olaylara bakma biçiminde kökten değişim için çalışıyoruz.

Disiplinler arası iş birliklerini geliştirmek için yurt içi ve AB dahil her türlü yurt dışı hibe ve projelerde etkin ve verimli bir şekilde bulunarak ilerliyoruz.