EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

biz eğitimin ne denli önemli olduğunu biliyor ve eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz.

Çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi fikriyle güçlü bir eğitim politikası yürütebilmek için aileler, eğitimciler ve etkileşimde bulunan tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

Çocukların ve gençlerin yaşamlarını iyileştirmek, sosyal, kültürel ve bedensel gelişmelerinin sağlanmasına destek olmak, 

Eğitim programları geliştirmek için kalıplaşmış düşünme ve olaylara bakma biçiminde kökten değişim yaratabilmek,

Disiplinler arası iş birliklerini geliştirmek, 

Optimal çocuk gelişimini desteklemek için çalışıyoruz.

Yaşam boyu eğitimin önemini anlıyor, her yaşta, her koşulda eğitim ve öğretime inanıyor fırsat eşitliği için çalışıyoruz.