Biz Derneği Gençlerle birlikte

biz olarak ülkemizdeki bağış kültürünün daha geniş topluluklar için fark yaratabilecek sosyal bir etki ile hayırseverliğe dönüşebileceğine inanıyoruz. 

Amaçlarımız doğrultusunda ülkemizdeki çalışmaları ve yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,  

Kaliteli eğitime ve tıbbi hizmetlere ve araştırmaya erişimi genişleterek, kültürel çeşitliliği ve toplumsal katılımı teşvik ederek sosyal ilerlemeyi desteklemek için  

biz ‘im başlangıç hedef planımızda dört ana odak noktamız var 
Sağlık hizmetleri, Eğitim, Hayırseverlik ve Toplumsal mücadele / müdahale programlarını desteklemek ve geliştirmek.